Rosengården - aktivitet og fællesskab

Dagcenter Rosengården.

Vedligeholdende træning og aktivitet, VTA

 

Lidt historik.

I 1988, Rosenholm kommune, blev det gamle efterbehandlingssygehus ombygget til Dagcenter Rosengården.

Dengang var der en forstander på plejehjemmet og en dagcenterleder.

I 1998 blev plejehjemmet ombygget fra et-værelses lejligheder til to-værelses lejligheder og Rosengården fik en dejlig stor cafe.

I 2000 blev Dagcenter Rosengården og Dagcenter Lindegården lagt sammen under en Dagcenterleder.

I 2007 ved Kommunesammenlægningen, blev der lavet ny struktur, med en’ leder over hele Træning og Aktivitetsområdet og teamledere på hvert Dagcenter.

I 2010 blev strukturen lavet om til:

- En leder for Vedligeholdende Træning og Aktivitet - VTA

- En leder for Døgngenoptræning

- En leder for Ambulant genoptræning – AGS

- og en Senhjerneskade-koordinator.

I VTA er der ansat fysioterapeuter, ergoterapeuter og aktivitetsmedarbejdere.

De ansatte varetager borgere der er visiteret til træning og aktivitet. – pjece

Åben Center aktiviteter

Der er ca. 30 aktiviteter om ugen, der er ledet af frivillige tovholdere.

Aktiviteter i Foreningsregi.

Frivillige.

På Rosengården er der ca. 115 frivillige, der varetager mange forskellige aktiviteter, f.eks. Cafepassere, tovholdere på aktivitetsgrupper, ledsager borgere til aktiviteter, laver avisen: Rosenholmeren og Teatergruppe: der tager ud og optræder.

Man kan blive frivillig ved henvendelse til Koordinator for Frivillige.

En frivillig kan ikke pålægges opgaver, men udelukkende varetage opgaver man har lyst til.

Personalets kerneopgaver kan aldrig varetages af frivillige.

Personalet forbeholder sig ret til at sige nej tak til frivillige, hvis der ikke er overensstemmelse mellem det der bliver udført og det der står i politikker og vedtægter.

Webshop fra e-hjemmeside.dk